top of page

Cenník

Orientačný cenník spracovania Výkazu výmer (1a) a Rozpočtu (1b)

- slúži pre Vašu orientáciu, ceny v ňom nie sú záväzné.

Reálnu cenovú ponuku pre spracovanie Vášho v.v. Vám vypracujeme po dodaní podkladov - kompletnej projektovej dokumentácie.

 

  Náklady stavby:          Výkaz výmer + základný rozpočet:

  do 100 tis. Eur               cca 390,- eur

  do 150 tis. Eur               cca 430,- eur

  do 200 tis. Eur               cca 570,- eur

  nad 200 tis.Eur             individuálna dohoda

* 1.krok - odporúčame

Pre prvotné spustenie tendra dodávateľov, skrátenie času pre overenie ich cien Vám odporúčame objednať si v 1.kroku len výkaz výmer pre etapu tzv. "hrubej stavby". 

Získate tak kvalitný a rýchly podklad k osloveniu firiem a dodávateľov materiálov stavby.

Takto bude aj stavebná firma flexibilnejšia k spracovaniu cenovej ponuky pre Vás.

 

Cena výkazu výmer hrubej stavby môže byť už od 190,-eur (pri klasickom rodinnom dome typu bungalov) a dodanie podľa harmonogramu aktuálnych prác, niekedy aj do 3 dní.

 

Uvedené ceny sú bez dph

.

bottom of page