top of page

Ako to funguje?

 

1. Dodáte nám projektovú dokumentáciu vašej buducej stavby.

 

2. Z projektovej dokumentácie vytvoríme cenovú ponuku na výkaz výmer a termín spracovania (podľa aktuálne objednaných prác). 

3. Po Vašom odsúhlasení ponuky Vám pošleme faktúru.

4. Po uhradení platby spracujeme výkaz výmer a základný položkovitý stavebný rozpočet a pošleme Vám ho elektronicky.
 

Ponúkané služby spracovávame na základe:

Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie

Projektovej dokumentácie pre realizáciu

Prehliadky staveniska a následného zamerania

 

Naše služby môžu využívať:

Projekčné ateliéry a spoločnosti

Dodávateľské stavebné firmy

Investori

Fyzické osoby

 

Služby ponúkame pre výstavbu a rekonštrukciu:

Rodinných a bytových domov

Inžinierských sieti

Priemyselných objektov

Zateplenia budov

Podkrovných stavieb

Spevnených plôch a komunikácií

 

Výstupy zrealizovanej práce:

Pracujeme v programe Cenkros vydaným a pravidelne 

aktualizovaným spoločnosťou Kros, s.r.o. s následným 

prevodom konečnej fázy rozpočtu do súboru Excelu.

Stavebné rozpočty a kalkulácie stavebných prác

bottom of page